Wat moeten we toch met ePUB3?

Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn de specificaties van ePUB3 vastgesteld. Tot op heden is het echter nauwelijks beschikbaar. Is dit erg?

Allereerst misschien maar een korte introductie. De e-boeken die wij maken in het ePUB formaat, zijn gemaakt volgens de ePUB2 specificatie. Deze specificatie bepaald hoe het boek opgebouwd moet worden, wat wel en niet ondersteunt wordt en wat ondersteunt mag worden. Overigens is dat laatste vooral een bron van ergenis, omdat die ervoor zorgt dat boeken er op verschillende readers/programma’s anders uit kunnen zien.
Over het algemeen voldoet deze specificatie wel, maar er zijn zaken die minder goed uit de verf komen. Denk hierbij aan voetnoten en omgaan met afbeeldingen met onderschrift. Ook zijn bepaalde boeken wat minder goed mogelijk met dit formaat, zoals kookboeken, kinderboeken, fotoboeken en wetenschappelijke boeken.

Tijd voor een update. Wat zijn nu de veranderingen met betrekking tot ePUB3 ipv ePUB2? Ik zal me beperken tot een beperkte set en niet ingaan op de structuur. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat in plaats van XHTML1.1 de basis XHTML5 wordt. Ook is ondersteuning voor MathML nu opgenomen. In plaats van een beperkte set van CSS 2 wordt nu CSS 2.1 met elementen van CSS3 toegestaan.
Een andere grotere verandering is dat scripting nu expliciet wordt toegestaan, een groot verschil want in ePUB2 wordt dit specifiek verboden. Audio en video zijn nu ook toegestaan.

Er zijn nog meer veranderingen, maar dit zijn wel de grootste. Nu zul je afvragen, nou en? Wel, hoewel deze veranderingen veel extra mogelijkheden bieden, zijn er ook donkere wolken aan de horizon. Zo zijn er puristen die gruwelen van de mogelijkheden van audio en video aan boeken. Echter, voor sommige boeken kan dit wel degelijk van toegevoegde waarde zijn. Voor ‘normale’ tekstboeken niet vind ik. Toch is dat niet eens de grootste donkere wolk. Die zit meer in de scripting. Wie herinnert zich nog de mogelijkheid van de tag uit de begindagen van het Web? Op het moment dat dit er was, fikkerde je alles tegemoet. Met scripting kun je veel goeds (popup voetnoten), maar nog veel meer fouts (advertenties…) maken. Dit is echt een risicofactor.

Maar, er is meer en dit is ook een van de redenen dat dit formaat (nog?) niet is doorgedrongen. Er is bijna geen reader die dit formaat ondersteunt. Ook op tablets is het bijna niet ondersteunt, met het programma iBooks (op de iPad) als een zeldzame uitzondering. En dan nog, iBooks ondersteunt slechts een gedeelte van ePUB3 en heeft er dingen aan toegevoegd, zodat ePUB3 boeken die correct zijn niet volledig werken op iBooks en andersom. In plaats van meer consolidatie, zien we weer een differentiatie, alweer vanuit de Apple hoek.
De kans is voorlopig ook klein dat de bestaande readers het ├╝berhaupt gaan ondersteunen. Firmware updates zijn zeldzaam op readers (bugs ten spijt…) en sowieso zijn e-ink schermen niet echt geschikt voor video en andere dynamische content.

Al met al is het support voor ePUB3 nog niet zo ver en de vraag is of dit ook in de toekomst zal veranderen. Ikzelf zal er voorlopig nog niet op overgaan in ieder geval.

Een ander keer zal ik iets meer vertellen over fixed-layout boeken, wat het antwoord voor fotoboeken zal zijn.

Toxaris © 2015 Frontier Theme