Werkbalk niet zichtbaar – optie 4

Het kan zijn dat het configuratie bestand corrupt is. Controleer het bestand ePUBTools.cfg (%appdata%\Toxaris). Als deze niet alle instellingen bevat en erg kort is, kan het ertoe leiden dat de ePUB Tools niet laden.

Controleer of er een bestand ePUBTools.backup is. Als dit zo is, is dit een volledige backup van het configuratiebestand. Hernoem het bestand en herstart Word. Bewaar de instellingen om een nieuw backup bestand te maken.

Als er geen backup bestand is, gooi dan het configuratiebestand weg en herstart Word. Let op, alle instellingen moeten opnieuw ingesteld worden.


Category: ePUB-Tools

← Support
Toxaris © 2015 Frontier Theme