Annotation Exporter

Exports annotaitions from your reader

  • Nederlands
  • English

 

In February 2012 Yoths wrote a small tool for exporting annotations from the Sony PRS-T1 to HTML. This program is very useful for marking OCR errors to correct them later. Because text around the marker can also be exported, the exact location can be found easily enough.

After a few updates he went silent and I haven’t been unable to contact him. The program still does contains some bugs and I took it upon myself to try to squash those bugs. Not only that, but I also extended the program to also export annotations (and markings) from the Kobo readers that support annotations. Therefore I renamed the application from ‘PRST1AnnotationExporter’ to ‘Annotation Exporter’.

Highlights

Export highlights (text selections) made on the Sony and Kobo readers

Text Annotations

Export text annotations (highlighs and added text) made on Sony and Kobo readers

Drawing Annotations

Export drawing annotations (highlighs and added drawing) made on Sony only

Expanded Text

Original highlight can be extended during export to avoid 200 character limit and improved finding in the source.

Custom export styles

Two styles included, default and simple. Create your own style.

It does not support drawing annotations made directly on the page without text selection (Sony only). Also KePUB files are not fully supported on the Kobo.

Installation

Current version is: 1.1.1

SHA256:

1C747F6D7B510B4330696170C85BD9E09DD27A763640CA219B02EDC37E7F27AD

There are some prerequisites.

  • .Net Framework 4.0 (client is enough)

Usage

After starting the program and connecting the reader, select the drive (on the reader) containing the books that contains the annotations. Select one or more books from which to export the annotations and press the export button. Annotations can also be deleted from the reader.

Main screen

main screen of exporter

Example

main screen of exporter

 

In februari 2012 schreef Yoths een tool voor het exporteren van aantekeningen van de Sony PRS-T1 naar HTML. Dit programma is erg handig om OCR-fouten te markeren om ze later te corrigeren. Omdat tekst rondom de markering ook kan worden geëxporteerd, is de exacte locatie eenvoudig genoeg te vinden.

Na een paar updates werd het stil en kon ik hem niet meer bereiken. Het programma bevatte nog steeds een aantal bugs en ik besloot te proberen deze op te lossen. Daarnaast heb ik ook het programma uitgebreid om ook aantekeningen (en markeringen) van de Kobo-lezers te exporteren die dit ondersteunen. Daarom hernoemde ik de applicatie van `PRST1AnnotationExporter’ naar `Annotation Exporter’.

Markeringen

Exporteer markeringen (tekst selecties) gemaakt op de Sony en Kobo lezers.

Tekst Aantekeningen

Exporteer tekst aantekeningen (markeringen en toegevoegde tekst) gemaakt op de Sony en Kobo lezers.

Getekende Aantekeningen

Exporteer getekende aantekeningen (markeringen en tekeningen) gemaakt op de Sony reader.

Uitbreiding tekst

De orginele markering kan tijdens de export worden vergroot om de 200 tekens limiet te doorbreken en het zoeken in de orginele tekst te verbeteren.

Eigen export stijlen

Twee stijlen bijgevoegd, default en simpel. Maak eenvoudig je eigen stijl.

Het ondersteunt geen getekende aantekeningen die rechtstreeks op de pagina zijn gemaakt zonder tekstselectie (alleen Sony). Ook KePUB-bestanden worden niet volledig ondersteund op de Kobo.

Installation

Huidige versie is: 1.1.1

SHA256:

1C747F6D7B510B4330696170C85BD9E09DD27A763640CA219B02EDC37E7F27AD

Er zijn enkele voorwaarden.

  • .Net Framework 4.0 (client is genoeg)

Gebruik

Na het starten van het programma en het verbinden met de lezer, selecteert u het station (op de lezer) met de boeken die de annotaties bevatten. Selecteer een of meer boeken waarvan u de annotaties wilt exporteren en druk op de exportknop. Annotaties kunnen ook van de lezer worden verwijderd.

Hoofdscherm

main screen of exporter

Export voorbeeld

export example